Search
Close this search box.

Takuu

Tavarantoimittajan takuu myönnetään Plastec-Finlandin toimittamille kattotuotteille. Takuunantaja vastaa, että tuotteen käyttökelpoisuus ja toiminta säilyvät normaaleina takuuajan.

Takuuehdot

Takuu kattaa tuotteiden teknisen toimivuuden takuuaikana seuraavin ehdoin

  • Tuote on asennettu asianmukaisesti ohjeita noudattaen
  • Tuotetta on käytetty ja huollettu asianmukaisesti ohjeita noudattaen
  • Tuotetta käytetään Plastec-Finlandin määrittämään käyttötarkoitukseen

 

Takuunantaja ei ole vastuussa virheestä, jos voidaan osoittaa tuotteen käyttökelpoisuuden tai toiminnan heikentyneen ostajan tai kolmannen osapuolen tuottamasta syystä. Tällaisia tilanteita voivat olla asennusohjeiden/ -määräysten tai muiden rakennusmääräysten laiminlyönti, tapaturma, huolimattomuus tai käyttö- ja hoito-ohjeiden vastainen käsittely, huolimaton varastointi, luonnon katastrofit tai muut ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamat vahingot. Takuunantaja ei ole velvollinen korvaamaan tuotteessa olevasta viasta ostajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvia välillisiä menetyksiä tai vahinkoja.

Takuuaika

Plastec-Finlandin toimittamille kattotuotteille myönnettävä tekninen ja esteettinen takuuaika on 10 vuotta ostohetkestä, poislukien joissakin tapauksessa tuotteisiin kuuluvat sähköiset komponentit, joiden takuuaika on 1 vuosi.

Virhetilanteessa menettely

Virheen havaittuaan asiakkaan tulee ottaa yhteyttä takuunantajaan. Virheestä ilmoittaessa asiakkaan on hyvä esittää takuu- tai ostotodistus, josta ilmenee mistä ja milloin tuote on ostettu. Takuunantajalle on ilmoitettava mahdollisimman tarkka kuvaus virheen ilmenemisestä, virheen ilmenemisen ajankohdasta sekä viallisen tuotteen malli ja väri.

Takuunantajalla on oikeus korvata virhetilanne valitsemallaan tavalla. Tuotteen korvaaminen tai korjaaminen virhetilanteessa ei pidennä tuotteen takuuaikaa, vaan takuu jatkuu alkuperäisen oston mukaisesti.

fi
fi