Plastec Finland – Muovituotteita teollisuuden tarpeisiin yli 30 vuotta

Plastec Finland Oy syntyi vuonna 2008 kahden pitkään toimineen Vimpeliläisen yrityksen fuusiosta.  Yritykset olivat vuonna 1985 tyhjiömuovauksen aloittanut Kuitusaro Oy sekä vuonna 1995 ruiskupuristuksen ja muottien valmistuksen aloittanut Samu-Tuote Oy. Kun kahden yrityksen pitkäaikainen kokemus ja osaaminen yhdistettiin, tuloksena oli Plastec Finland Oy.

Yhdessä olemme jatkaneet yrityksen ja osaamisen kehittämistä ja fuusion jälkeen on tehty mittavia investointeja mm. toimitiloihin, konekantaan ja automatiikkaan. Puitteet vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja haasteisiin ovat nyt erinomaisessa kunnossa ja voimmekin jatkossa keskittyä entistäkin paremmin asikkaiden ongelmiin alihankinnassa kuin myös kehittää tuote- ja palvelutarjontaamme vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita.

Plastec Finland Oy kehittää tuote- ja palvelutarjontaa, katsomalla tulevaisuuten ja kuuntelemalla asiakkaitamme. Energiatehokkaat nykyaikaiset koneet ja uudet ekologiset materiaalit antavat uusia mahdollisuuksia, esimerkiksi useat tuotteeet joissa käytämme puukomposiittejä.

Yritystä johtaa toimitusjohtaja Esa Salmela, myyntipäällikkönä toimii Samuli Salmela ja tuotannosta vastaa Sari Salmela. Heidän lisäkseen yrityksestä kokeneita ja koulutettuja alan ammattitasoisia osaajia.

5S järjestelmällä työturvallisuutta ja tehokkuutta

Plastec Finland Oy:n tehtaalla on käytössä 5S järjestelmä jo vuodesta 2009 saakka. 5S on Japanissa kehitetty työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä menetelmä, jonka tavoitteena on kasvattaa työn tuottavuutta. Tähän pyritään välttämällä kaikenlaista hukkaamista ja tuhlaamista, poistamalla ei-arvoa tuottavaa toimintaa, sekä parantamalla laatua ja turvallisuutta, sekä luomalla visuaalisesti miellyttävä ja tehokas työpaikka. Järjestelmän tarkoituksena on tuotantotilojen siisteyden ja järjestyksen systemaattinen ylläpito ja kehittäminen. Sen avulla on tarkoitus pyrkiä lisäämään toiminnan tuottavuutta ja laatua sekä parantaa työturvallisuuden tasoa. 5S-järjestelmä on toimintatapa, jonka toimivuutta tarkistellaan seurantajärjestelmällä jatkuvasti.

Toimintamallin nimen S kirjaimet tulevat japaninkielisistä sanoista; Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Suomeksi nämä sanat kuvaavat eri toimintavaiheiden sisältöä, jotka ovat erottele, yksinkertaista, puhdista, systematisoi, standardoi.